Week van de scheidsrechter: scheidsrechters kunnen fluiten naar waardering!

Meerdere incidenten

Het is de ‘Week van de Scheidsrechter’, een initiatief van de KNVB waarbij het uitspreken van waardering voor de arbiter centraal staat. Helaas, kon een drietal scheidsrechters afgelopen weekend fluiten naar deze waardering. Deze scheidsrechters werden fysiek belaagd vanwege een arbitrale beslissing. In dit artikel zal worden ingegaan welke mogelijke sancties de KNVB kan opleggen.

Blokkers tegen Zouaven

In het Noord-Hollandsdagblad is aangegeven dat een wedstrijd van ‘jongens onder 19’ op gewelddadige wijze is geëindigd. Nadat de scheidsrechter deze wedstrijd een keer rood had gegeven aan een speler van Blokkers, kwam een van de medespelers van dit team na afloop van de wedstrijd ‘verhaal’ halen. Diezelfde medespeler sloeg de scheidsrechter kort daarna tegen de grond.

Lewedorpse Boys tegen VCK

Eerder op de dag was er in Zeeland na afloop van de wedstrijd een supporter verhaal gaan halen bij de scheidrechter van dienst. Deze had in de ogen van de supporter in de laatste seconde van de wedstrijd onterecht door laten spelen na een ogenschijnlijke overtreding, hetgeen leidde tot de gelijkmaker (2-2). De scheidsrechter moest deze ‘fout’ bekopen met een slag van een elleboog of vuist tegen de zijkant van zijn gezicht. Dit artikel vindt u hier.

KFC tegen De Kennemers

Ook het duel tussen deze (dames)teams liep uit op een ‘politiekwestie’. De trainer van De Kennemers kreeg een kwartier voor tijd rood van de scheidsrechter. Als reactie hierop trok hij de fluit uit de mond van de scheidsrechter, waarna hij zijn woede ook fysiek op de arbiter afreageerde. Vervolgens sloeg een speler van KFC de trainer een blauw oog. Het Noord-Hollandsdagblad meldt dat er zijn over en weer aangiften zijn gedaan.

Wat zeggen de regels van de KNVB?

Het tuchtreglement van de KNVB omschrijft ‘ernstig gewelddadig handelen’ als: “Elk handelen met geweld, niet zijnde in of direct aansluitend op een duel om de bal, waardoor een ander pijn of letsel kan oplopen.”

Voormelde incidenten dienen op het wedstrijdformulier via Sportlink te worden gemeld bij de KNVB. Vervolgens is het aan de Aanklager amateurvoetbal om zich over deze kwestie te buigen. De Aanklager amateurvoetbal kan vervolgens een schikkingsvoorstel doen aan betrokkenen of de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie. De zaak wordt overigens ook aan de tuchtcommissie voorgelegd indien een betrokkene het schikkingsvoorstel niet accepteert.

Het is aan de tuchtcommissie van de KNVB om de concrete feiten te onderzoeken. Welke bewijzen zijn er en is hier sprake van gewelddadig handelen geweest? Uitgaande van de berichten in de media hebben in bovengenoemde zaken een speler, een trainer en een supporter de scheidsrechter geslagen. Welke straffen kunnen zij krijgen?

Opbouw straftoemeting gewelddadige handeling

Spelregel 12: “Een speler maakt zich schuldig aan een gewelddadige handeling als hij buitensporige inzet of geweld gebruikt, of probeert te gebruiken, ten opzichte van een tegenstander, zonder dat dit in strijd om de bal is, of ten opzichte van een medespeler, teamofficial, wedstrijdofficial, toeschouwer, of enig ander persoon, ongeacht het feit of er sprake is van contact.”

Afgaande op de informatie uit de nieuwsartikelen maken de belagers zich schuldig aan een gewelddadige handeling doordat zij buitensporige geweld hebben gebruikt tegen een wedstrijdofficial.

Relevante componenten voor de hoogte van strafmaat

Jeugd – Wanneer het gaat om jongeren onder de 15 jaar in het geval van uitsluiting, dan wel schorsing, worden de beschreven straftoemetingrichtlijnen in beginsel de eis of het schikkingsvoorstel gehalveerd. ‘Halve’ maanden worden naar boven afgerond. Er zijn echter geen aanwijzingen die erop duidde dat een van de belagers de leeftijd van 15 jaar nog niet had bereikt.

Letsel – Wanneer zich letsel voordoet naar aanleiding van ernstig gewelddadig handelen kan dit een reden zijn voor de tuchtorganen om de strafmaat te verzwaren. Of er is letsel is, is onbekend.

Recidive – Wanneer er binnen twee jaar sprake is van een soortgelijke overtreding volgt er een verhoging van de straf.

Voorspelling straf 

Indien komt vast te staan dat de belagers zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig gewelddadig handelen dan verwachten wij dat de volgende straffen geëist zullen worden. De richtlijn van de KNVB maakt onderscheid door verschillende strafmaten op te leggen aan spelers, supporters en/of trainers.

Speler – Blokkers tegen Zouaven

Wanneer een speler tijdens een wedstrijd ernstig gewelddadig heeft gehandeld tegen een scheidsrechter is de straf doorgaans 15 maanden. De Aanklager kan echter een schikkingsvoorstel doen van 12 maanden volgens de reglementen.

 Trainer – KFC tegen De Kennemers

Wanneer een trainer zich misdraagt tegenover de scheidsrechter op een manier die onder het ernstig gewelddadig handelen valt, zal een straf worden geëist van 18 maanden schorsing. De Aanklager kan hier een schikkingsvoorstel doen van 12 maanden.

Supporter – Lewedorpse Boys tegen VCK

Wanneer een toeschouwer zich misdraagt tegenover de scheidsrechter op een manier die onder het ernstig gewelddadig handelen valt, zal een straf worden geëist van 18 maanden schorsing. De Aanklager kan hier een schikkingsvoorstel doen van 12 maanden.

Bijstand tijdens een tuchtprocedure?

Ons kantoor verleent bijstand tijdens tuchtprocedures bij de KNVB. Ervaring leert dat hetgeen in de krantenkoppen staat niet altijd de juiste weergave is van alle feiten en omstandigheden. Wilt u in bezwaar aantekenen tegen een schikkingsvoorstel van de aanklager? Of wenst u bijstand tijdens een hoorzitting bij de tuchtcommissie? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Dit artikel is geschreven door Koen Visser.