Voorspelling uitkomst van het kort geding van De Graafschap en Cambuur tegen de KNVB

Rechtbank Midden-Nederland

5 mei 2020 – Komende vrijdag vindt het kort geding plaats tussen De Graafschap, Cambuur en de KNVB vindt plaats op vrijdag 8 mei om 10:00 uur bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie zijn het niet eens met het besluit van de KNVB om af te zien van promotie en degradatie in het betaald voetbal in het seizoen 2019/2020. Gisteren noemde Marco van Basten het besluit van de KNVB onnavolgbaar. Volgens hem zijn er slechts 2 opties mogelijk: Of degene die voorstaat, wint. Ofwel je besluit dat er géén winnaar is. De tussenoplossing van de KNVB vindt Van Basten onbegrijpelijk.

Besluit KNVB deugdelijk?

Komende vrijdag gaat de voorzieningenrechter kijken of er in strijd met de reglementen is gehandeld. En of het een redelijk besluit was van de KNVB om af te zien van promotie/degradatie. Dat is mijns inziens nog maar de vraag, want de prestaties in dit seizoen worden niet meegewogen bij promotie en degradatie, terwijl dat bij de verdeling van de Europese tickets wél gebeurt. Daarnaast kijkt de rechter ook hoe het besluit tot stand is gekomen. Daarvoor heeft de KNVB de mening van de 34 clubs gevraagd over promotie en degradatie. Negen van die clubs wilden niet stemmen. Van de 25 clubs die dat wel deden, was er een meerderheid van 16 voor promotie en degradatie; 9 clubs stemden tegen. Het bestuur betaald voetbal telde vervolgens de negen niet-stemmers mee als zijnde ‘tegen’ en kwam zodoende op een uitslag van niet 16-9, maar 16-18.

Ik kan mij goed voorstellen dat de advocaat van De Graafschap en Cambuur (Dolf Segaar) dit komende vrijdag aan de rechter zal voorleggen. De KNVB zal echter betogen dat 16 van de 34 geen meerderheid is en voor de verdeling van de Europese tickets verwijzen naar de UEFA.

Verwachting: besluit KNVB niet ondeugdelijk

Juridisch zal getoetst moeten worden of het besluit op grond van 2:15 BW vernietigd kan worden. De rechter dient het besluit van de KNVB met terughoudendheid dient te toetsen, in die zin dat het gaat om de beoordeling van de vraag of de KNVB in redelijkheid tot haar besluit kunnen komen. In deze kortgedingprocedure is voor toewijzing van de vordering van De Graafschap en Cambuur dan ook slechts plaats als op voorhand voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter het besluit van de KNVB zal vernietigen. Hoewel er zeker vraagtekens gezet kunnen worden bij het besluit van de KNVB, verwacht ik dat de rechter het genomen besluit niet snel ondeugdelijk zal vinden en zal vernietigen.

Dit vanwege het criterium van artikel 2:15 BW. De rechter mag namelijk niet op de stoel gaan zitten van het orgaan dat het betreffende besluit heeft genomen (KNVB). De inhoud van een besluit van de KNVB wordt dan ook, voor zover qua inhoud of totstandkoming niet in strijd met de wet of de statuten, slechts marginaal getoetst. Als aan alle formele eisten van het besluit is voldaan, zal het besluit niet snel als ondeugdelijk worden beschouwd. Beter gezegd: de voorzieningenrechter zal het niet aannemelijk achten dat de bodemrechter het besluit van de KNVB zal vernietigen wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2:15 lid 1 sub b BW. De rechter zal komende vrijdag direct, althans binnen 2 weken gaan beslissen.