Tuchtrecht

Sanctie opgelegd door de bond

Bij iedere sport worden overtredingen gemaakt. Veel van deze overtredingen vallen onder de noemer van een sport- en spelsituatie. Soms beoordeelt een scheidsrechter dat de overtreding dusdanig fors is en wordt dit na de wedstrijd vermeld op het wedstrijdformulier. Overigens gaat het hier niet alleen om overtredingen, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over het gebruik van doping. Een tuchtcommissie van de bond gaat vervolgens beoordelen welke sanctie dan gepast is. Vaak is dit een schorsing, maar het kan ook een boete of disciplinaire maatregel zijn.

Tuchtcommissie 

De bekendste tuchtcommissie is die van de KNVB. De ‘aanklager betaald voetbal’ komt geregeld in het nieuws. In het voetbal zijn er twee verschillende niveaus van tuchtcommissie; die van betaald voetbal en amateurniveau. Eerst buigt een tuchtcommissie zich over de zaak en mocht ofwel het lid dan wel de aanklager het niet eens zijn met de uitspraak dan heb je een hoger beroepsinstatie, te weten de commissie van beroep. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het voeren van tuchtrechtelijke procedures bij beide instanties.

Alle sporten

Naast de tuchtrechtspraak in het voetbal, heeft sportrechtadvocaat Mitchell Bathoorn ook ervaring bij andere sporten. Daarbij worden zowel spelers als verenigingen bijgestaan. Wilt u bijstand in een (arbritage)procedure? Neem vrijblijvend contact op het navolgende telefoonnummer: 071-3610900.