Disclaimer

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Advocatenkantoor Bos, dan wel de advocaten afzonderlijk, kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. Advocatenkantoor Bos, dan wel de advocaten afzonderlijk, kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolg-schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De informatie in de blogs kan inmiddels door bijvoorbeeld wetswijzigingen en jurisprudentie achterhaald zijn. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen geen rechten ontlenen.