Het sportrecht omvat alle juridische aangelegenheden die in en rond de sport een rol spelen. Advocaat Mitchell Bathoorn heeft in het verleden diverse sporters en sportverenigingen met succes bijgestaan. Juridische problemen in de sport raken vaak meerdere rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verenigingsrecht, tuchtrecht etc.

Sporter

Als sporter kun je op verschillende manieren te maken krijgen met het sportrecht. Als sporter ben je aangesloten bij een bond of vereniging. Hierdoor is het verenigingsrecht van toepassing en ben je gebonden aan de reglementen van de bond.

Wie een excessieve overtreding begaat, moet zich bijvoorbeeld verantwoorden voor een tuchtcommissie. Mitchell Bathoorn heeft ruime ervaring op het gebied van tuchtrechtelijke procedures en heeft tientallen sporters bijgestaan voor tuchtcommissies en/of arbitragecommissies.

Daarnaast kun je als sporter te maken krijgen met het sportrecht bij het aangaan van een arbeidscontract, het tekenen van een sponsorovereenkomst of als er inbreuk gemaakt wordt op je portretrecht. Dit zijn slechts enkele bekende voorbeelden waarmee je als sporter te maken kunt krijgen en waarbij juridische bijstand gewenst kan zijn.

Als je deelneemt aan een sportwedstrijd, aanvaard je een bepaald risico. Juridisch gezien geldt voor sport- en spelsituaties een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. Waar een tackle op straat onrechtmatig is, kan deze op het voetbalveld wel zijn toegestaan. Dit betekent niet dat alles is toegestaan. Heb je letsel opgelopen tijdens een wedstrijd, door onbehoorlijk gedrag van een tegenspeler? In dat geval kun je hem/haar vermoedelijk aansprakelijk stellen voor de schade die je hebt opgelopen. Of je daadwerkelijk met succes iemand aansprakelijk kunt stellen, hangt af van diverse omstandigheden. Wij bekijken graag voor je wat de mogelijkheden zijn.

Sportvereniging

Als sportvereniging kun je te maken krijgen met juridische vraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Hoe zit het met de aansprakelijkheid van bestuurders?
  • Waar moet op gelet worden bij het aangaan van een huurcontract?
  • Mag aan vrijwilligers een vergoeding worden toegekend?
  • Hoe om te gaan met conflicten met de bond?
  • Zijn er problemen met het verkrijgen van een vergunning bij de gemeente?

Contact

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend naar 071 – 36 10900 of mail naar m.bathoorn@bosadvocaten.nl.